GDPR

 

DATAANSVARLIG BodyLife

v/Lotte Clausen

Vibevej 82

7430 Ikast

Telefon: 2554 6660

Email    : lotte@bodylife.nu

www.bodylife.nu

 Formål Formålet med indsamling af data er nødvendig for at yde behandling (massage) af klienterne.
 

Kategorier af registrerede personer

Klienter i klinikken

Identifikaitonsoplysninger:

Navn, adresse, e-mail, telefon samt fødselsdato.

Oplysninger om personerne:

Klienterne udfylder et spørgeskema med helbredsoplysninger som nuværende og tidligere sygdomme og/eller symptomer, arvelige sygdomme i familien, medicinforbrug, allergi m.v.

Behandling af almindelige og følsomme oplysninger:

Jeg fører jorunaloptegnelser/notater efter hver behandling.

Klienter afleverer nogle gange kopi af røntgenepikrise eller lignende i trykt version.

For hver klient samles alle dokumenter i en klientmappe, der opbevares i aflåst metalskab.

 Modtagere af personoplysninger Oplysninger videregives ikke til 3. part.
 Sletning Oplysningerne forventes slettet/makuleret 3-4 år efter sidste behandling i klinikken.
 TEKNISKE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Indhentede skemaer og evt. dokumenter udleveret af klienten samt alle journalnotater opbevares i aflåst metalskab.
Databehandlere Min hjemmeside og webmail hostes af One.com, som jeg har kommunikeret med om sikkerhed.

Der anvendes sikker og krypteret mail gennem krypteringsformen SSL. Serverne står i Danmark og min side bliver således hostet i EU.

 Risikovurdering Generel lav. I fht. risiko for hacking af mail måske moderat. Men findes ikke relevant, da den eneste korrespondance der evt. foregår mellem klienten og klinikken på mail er tidsbestilling.

 

SAMTYKKEERKLÆRING:

Jeg optager journal og indhenter hos dig et udfyldt spørgeskema til brug for min behandling af dig i klinikken og dit forløb hos mig. Det er kun mig, der ser oplysningerne og jeg har tavshedspligt.

Din journal og andre dokumenter opbevares i aflåst metalskab og oplysningerne anvendes udelukkende til din behandling. Hvis du ikke har været hos mig i 3-4 år, slettes/makuleres de indsamlede informationer.

Du har ret til indsigt i de indsamlede data og har når som helst ret til at bede om sletning eller til at trække dit samtykke tilbage.

Behandling i klinikken kan ikke stå i stedet for lægelig behandling og du har pligt til at afgive korrekte informationer om sygdomme, medicinforbrug, graviditet m.v. i forbindelse med behandling i klinikken.

Jeg skriver hermed under på, at jeg har læst ovenstående og giver dermed samtykke til indsamling og opbevaring af data.

 

Dato                                    Underskrift

 

____________            __________________________________________________________